CA

Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics

El Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics és una entitat pública sense ànim de lucre que depèn del Consell de Mallorca, i que gestiona la borsa de places turístiques prevista en la vigent Llei de turisme de les Illes Balears.

El Consorci ven o reserva places turístiques per a establiments turístics o habitatges residencials objecte de comercialització turística.

Els ingressos obtinguts per a la gestió de la borsa es destinen, exclusivament, a rehabilitar zones turístiques, a incentivar la reconversió d’establiments d’allotjament turístic obsolets en projectes socials, culturals, educatius o lúdics i esportius, a fomentar de manera directa i indirecta qualsevol activitat que persegueixi la competitivitat, la diversificació i la desestacionalització de l’oferta turística de Mallorca o a desenvolupar projectes per incrementar la qualitat de l’oferta turística.

El Consell disposarà el 2023 de 33,4 milions d’euros per a turisme i la promoció esportiva

El Consell disposarà el 2023 de 33,4 milions d’euros per a turisme i la promoció esportiva

(16/11/2022)

Esports del Consell col·laborarà en l'escut social de la institució insular a través d'ajudes a l'activitat esportiva i de la inversió en noves infraestructures esportives

El Departament de Transició, Turisme i Esports del Consell de Mallorca gestionarà durant el 2023 un pressupost de 33.469.464,34 euros. Aquesta xifra suposa un increment de 7,2 milions d’euros respecte a l’exercici anterior, ja que inclou una partida de 5 milions d’euros per a la Direcció Insular de Transició i Ordenació Turística, competències que el Govern de les Illes Balears va transferir el gener de 2022.

El conseller de Transició, Turisme i Esports, Andreu Serra, ha explicat que aquests «són uns pressuposts que compleixen amb el mandat que tenim des del Consell de Mallorca a nivell turístic i esportiu. Volem destacar l’aposta important que feim amb el programa d’activitats “Mou-te amb salut!”, que té per objectiu fomentar l’exercici físic en la gent gran. També impulsam la construcció de noves infraestrucutres a l’aire lliure als municipis de l’illa per dur-hi a terme activitats fisicoesportives. Sense deixar de banda la convocatòria del CBAT de 21 milions d’euros destinats a projectes de circularitat».

«Amb tot, des del Departament hem plantejat un seguit d’accions que ajuden a la promoció turística, sobretot adreçada a la desestacionalització, i a presentar Mallorca com un destí sostenible i circular als mercats turístics emissors», ha conclòs Serra.

Direcció Insular d’Esports

La Direcció Insular d’Esports compta amb un total de 19,2 milions d’euros, un 57,3 per cent més que en el pressupost de 2022. D’aquests, 2,5 milions d’euros es destinaran en ajudes econòmiques per a famílies amb infants federats, per sufocar les despeses derivades de la inscripció dels joves a les activitats esportives federades.

Continuant amb polítiques socials per fer front a la inflació, es dupliquen les ajudes als clubs esportius i entitats sense ànim de lucre que promocionen la pràctica esportiva, tant regular com puntual. Aquestes passen de 350.000 euros a 700.000 euros.

Les federacions esportives també veuran incrementada la seva ajuda directa, que passa del milió d’euros a 1.045.000 euros. Com a novetat, el pressupost de 2023 d’aquesta àrea també inclou una convocatòria d’ajudes a la digitalització per a federacions esportives de Mallorca, que desenvolupen activitats adreçades a joves en edat escolar. Aquesta nova línia de subvenció està dotada en 150.000 euros.

Pel que fa a inversió, 5,2 milions d’euros aniran destinats a la nova convocatòria en espècie a favor dels ajuntaments per a la instal·lació d’equipaments esportius a l’aire lliure. L’objectiu és millorar i promocionar la pràctica de l’activitat física i esportiva als municipis. 

Així mateix, el pla de subvencions de promoció esportiva inclou una partida de 2.281.000 euros en els programes «Esport per a tothom», que allarga el període de sessions multiesportives i incorpora com a novetat activitats per a persones adultes; el programa «Mou-te amb salut!», que té per objectiu fomentar l’envelliment actiu; i el programa «Estades esportives», que suma noves localitzacions i més modalitats esportives per a 2023. A més, les activitats esportives extraescolars organitzades per associacions de famílies d’alumnes també se subvencionen, amb una partida econòmica de 30.000 euros.

Direcció Insular de Turisme

Amb un pressupost de 8,8 milions d’euros, la Direcció Insular de Turisme incrementa la partida econòmica en 80.000 euros destinada a la convocatòria pública de subvencions per a entitats locals, mancomunitats, consorcis i fundacions sense ànims de lucre de l’illa per dur a terme accions de foment en matèria d’informació turística. Així, aquesta ajuda passa de 450.000 a 530.000 euros. L’objectiu és impulsar i millorar la innovació tecnològica i els continguts digitals dels serveis d’informació turístics.

Direcció Insular de Transició i Ordenació Turística

El pressupost de la Direcció Insular de Transició i Ordenació Turística serà de 5.054.295,23 euros. Aquesta xifra contempla un augment en la plantilla de treballadors, concretament, la contractació de 5 inspectors i més instructors que s’afegiran al personal actual. 

A més, es destinen 500.000 euros en estudis i treballs tècnics, com són la digitalització dels expedients en paper. També s’adreça una partida econòmica de 13.690,32 euros a l’Ajuntament de Calvià per al conveni de delegació de competències previst en la Llei contra el turisme d’excessos per a la millora de la qualitat de zones turístiques.

Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics

Pel que fa al Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics (CBAT), es gestionaran els projectes de millora d’infraestructures turístiques i al foment de la desestacionalització de l’oferta turística de Mallorca en el marc de l’economia circular, licitats durant el 2021.

L'objectiu de la subvenció és fomentar de manera directa i indirecta la competitivitat, la sostenibilitat, la diversificació i la desestacionalització de l’oferta turística. A més de promoure projectes per millorar la qualitat de les infraestructures turístiques, amb la finalitat de consolidar la posició de lideratge en matèria turística de Mallorca.

Fundació Mallorca Turisme

La Fundació Mallorca Turisme gestionarà un pressupost de 9,2 milions d’euros, el que suposa un increment de gairebé un milió d’euros respecte 2022. Les accions continuaran centrant-se principalment en allargar la temporada turística i especialitzar l’illa en els productes estratègics de valor afegit: esports, prèmium, MICE, turisme de rodatges, gastronomia, naturalesa, cultura i art. Així, se seguirà el full de ruta de promoció digital i audiovisual, sostenible i específica de producte que ja marcava el Pla Estratègic de Turisme de Mallorca 2020-2023.

Amb l’objectiu d’aconseguir aquesta desestacionalització turística, es convocaran patrocinis d’esdeveniments i se subvencionaran fires i campionats específics que se celebren fora de la temporada alta o bé que promocionen productes turístics estratègics. Així mateix, es continuarà treballant amb el comàrqueting com s’està fent des de 2020. Tot això suposa uns 6,7 milions d’euros.

També cal esmentar que la Fundació Mallorca Turisme convocarà per segona vegada, i després de l’èxit de la primera convocatòria, els bons «Gaudeix l’illa sènior». Una iniciativa dirigida, aquesta vegada, a les persones jubilades o majors de 65 anys, per tal de reactivar el sector turístic en temporada baixa. La partida econòmica que s’hi destinarà és de 450.000 euros.

Respecta a la Mallorca Film Commission, seguirà amb la promoció de Mallorca com a plató de cinema i dels rodatges cinematogràfics a l’illa. També continuarà col·laborant, en coordinació amb els ajuntaments i amb altres administracions d’àmbit estatal i autonòmic, amb el teixit empresarial, professional i artístic de Mallorca, per tal d’impulsar la consolidació d’una economia dels rodatges, així com la promoció i desenvolupament de la indústria audiovisual de l’illa. A més, es manté la subvenció per al foment del sector audiovisual, dotada en 200.000 euros.

Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

L’aportació del Departament de Transició, Turisme i Esports a l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca s’ha incrementat fins a arribar als 3,4 milions d’euros, un 7,7 per cent més que l’any 2022. Amb aquest augment, creix en 30.000 euros la subvenció nominativa a la Federació Balear de Trot, que arriba als 950.000 euros i permetrà mantenir l’activitat tant a l’hipòdrom Son Pardo com al municipal de Manacor. També es duplica l’ajuda a la Federació d’Hípica, que passa de 24.000 euros a 48.000 euros.

Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics

Plaça de l'Hospital, 4, 07012 Palma

(+34) 971 00 76 46

(+34) 971 00 76 48

cbat@conselldemallorca.net