CA

Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics

El Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics és una entitat pública sense ànim de lucre que depèn del Consell de Mallorca, i que gestiona la borsa de places turístiques prevista en la vigent Llei de turisme de les Illes Balears.

El Consorci ven o reserva places turístiques per a establiments turístics o habitatges residencials objecte de comercialització turística.

Els ingressos obtinguts per a la gestió de la borsa es destinen, exclusivament, a rehabilitar zones turístiques, a incentivar la reconversió d’establiments d’allotjament turístic obsolets en projectes socials, culturals, educatius o lúdics i esportius, a fomentar de manera directa i indirecta qualsevol activitat que persegueixi la competitivitat, la diversificació i la desestacionalització de l’oferta turística de Mallorca o a desenvolupar projectes per incrementar la qualitat de l’oferta turística.

Inca presenta el nou espai públic que es construirà davant el Teatre Principal

Inca presenta el nou espai públic que es construirà davant el Teatre Principal

(20/01/2023)

El projecte compta amb un pressupost de 1,5 milions d'euros i part del finançament correspon a les ajudes del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics del Consell de Mallorca

Inca disposarà d'una nova plaça. Es tracta d'una zona situada davant el Teatre Principal, quer servirà per complementar aquesta infraestructura, però també millorarà la falta d'espai públic a la barriada. La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, el batle d'Inca, Virgilio Moreno, i diversos membres del consistori inquer han assistit a l'acte de presentació del projecte.

El cost de la nova infraestructura és de poc més de 1,5 milions d'euros. Del total, 750.000 euros corresponen al cofinançament de projectes de Consell de Mallorca, a través del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics (CBAT). "Aquesta aposta d'Inca per una nova zona és un exemple de l'esforç del municipi per millorar la sostenibilitat de la barriada i del Teatre Principal com a focus d'atracció turística; i això és un dels objectius que ens plantejam des del Consell de Mallorca amb la nostra col·laboració periòdica amb els municipis", ha expressat Cladera.

"Des de fa temps ja teníem prevista una actuació per esponjar la zona i dotar-la d'un espai públic que des de fa anys reclamen els veïnats; a més intervendrem als carrers adjacents per harmonitzar el trànsit i millorar la seguretat dels vianants", ha explicat Moreno.

La proposta de la nova plaça es desenvoluparà en forma d'amfiteatre mitjançant la construcció de diferents esplanades de formigó imprès de diferents colors que permetin la comunicació del C/ Teatre amb el C/ Martí Metge i C/ Can Vidal i serveixin d'espai multifuncional. L'espai es dotarà de mobiliari urbà i il·luminació, una font central, i una zona enjardinada perimetral.

Paral·lelament a la creació del nou espai públic, es reformaran els vials adjacents, des de la Plaça Espanya fins al Teatre. Així, es pretén substituir els paviments de la zona asfaltada i de les voreres dels carrers Can Vidal, des Teatre, del Misteri i Martí Metge des del carrer Hostals fins al carrer de ses Coves, amb la finalitat de potenciar la comunicació de la zona amb el centre de la ciutat.

La intervenció als carrers pròxims serà per transformar-los al model de plataforma única de sol empedrat. Amb l'actuació possibilitarà prioritzar els carrers per a vianants amb trànsit restringit mitjançant sistema ACIRE que donarà accés només als vehicles dels veïns d'aquest carrer, serveis i emergències. També s'aprofitaran les obres per substituir i millorar les xarxes públiques municipals d'aigua potable, clavegueram i enllumenat públic.

El Consell de Mallorca destina un total de 21 milions d'euros del CBAT als ajuntaments per posar en marxa fins a 40 projectes municipals adreçats a millorar les infraestructures turístiques, fomentar la desestacionalització de l'oferta turística en el marc de l'economia circular.

La presidenta Cladera ha destacat el compromís del Consell amb ela ajuntaments, que "malgrat la pandèmia i la crisi derivada de la guerra no hem deixat d'invertir als municipis, als quals hem destinat 150 milions d'euros aquesta legislatura".

Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics

Plaça de l'Hospital, 4, 07012 Palma

(+34) 971 00 76 46

(+34) 971 00 76 48

cbat@conselldemallorca.net